Zorgen voor je ouders een zorg?

Het combineren van werk en privé is niet altijd gemakkelijk en soms vergt het veel flexibiliteit. Naast je werk en het huishouden draaiende houden komt er voor veel mensen in een bepaalde levensfase nog iets bij: de zorg voor één of allebei je ouders. We worden steeds ouder en de generatie babyboomers die nu met pensioen gaat groeit. De komende jaren zal deze groep steeds meer zorg nodig hebben. Om het in officiële taal uit te drukken: die drukt zwaarder op onze zorglast. Hoewel je er niet meteen vanuit hoeft te gaan dat je vader of moeder na een bepaalde leeftijd volautomatische zorg nodig heeft, is de kans natuurlijk wel steeds groter dat ze bepaalde dingen niet meer zelf kunnen. Of er overkomt ze iets, zoals een lelijke val met het breken van een heup tot gevolg, waardoor je toch regelmatig op en neer moet om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Wanneer je in zo’n situatie komt te zitten ben je mantelzorger.

Mantelzorger ben je als je zorg verleent aan iemand uit je omgeving (niet dagelijks, zoals voor je kind), en je doet dat niet vanuit een hulpverlenend beroep, maar vanuit de sociale relatie die je met diegene hebt. Nederland kent 3,5 miljoen mantelzorgers. Een deel daarvan doet dat werk voor langere tijd, en meer dan 8 uur per week. Als mantelzorger houdt je je veelal bezig met praktische dingen, zoals inderdaad de boodschappen, maar meestal komt hier meer bij kijken. Zoals het regelen van financiële zaken en contact onderhouden met de huisarts. Maar ook afspraken maken met andere familieleden (wie doet wat?) of mensen uit de omgeving van degene die verzorgd wordt. Dit vergt vaak meer tijd dan je aanvankelijk voor ogen had. Als jij aan je ouders, of andere mensen uit je omgeving, mantelzorg verleent, is het ook goed om te weten dat dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen of toeslagen die je ontvangt. Bijvoorbeeld voor je huurtoeslag als je je hulpbehoevende ouder in huis zou nemen.

Als je voor (een deel) van het huishouden van (één van) je ouders zorgt en je merkt dat dit lastig te combineren is met je andere verplichtingen, biedt Home Works wellicht uitkomst. Ben jij mantelzorger? Hoe zorg jij ervoor dat je de zorg voor je naaste(n) goed organiseert? Vertel het ons op Facebook!

Actueel
Blog