Waaruit is het tarief van HomeWorks opgebouwd?

Hoe zit het ook alweer met het tarief van HomeWorks en de hulp?

Waar betaal je als klant van HomeWorks voor en waarom is er een verschil tussen wat jij als klant betaalt en wat de hulp ontvangt op zijn of haar rekening?

Allereerst iets over het verschil tussen de zwarte en witte markt.

Omdat de zwarte markt voor huishoudelijke hulp zo groot is vergelijken veel mensen het tarief voor hulp met dat van de zwarte markt en verwachten sommigen dat de hulp precies krijgt wat aan HomeWorks wordt overgemaakt. Op de zwarte markt leg je als klant immers geld op de keukentafel en ontvangt de hulp dat direct. Mede hierom dient HomeWorks goed uit te kunnen leggen waar nou de verschillen in tarief door ontstaan.

In 1994 is HomeWorks begonnen met het “wit” laten werken van huishoudelijke hulpen bij particulieren. Dit initiatief werd in 1997 door de overheid gesteund en werd landelijk bekend als de “witte werksters” regeling. Echter in 2007 koos de overheid ervoor om het toch weer aan de markt over te laten.

HomeWorks heeft ervoor gekozen om, toen de financiële ondersteuning door de overheid verdween, de meest belangrijke voorzieningen voor klanten en hulpen te waarborgen. Dit moest zij, gelet op de spanning met de zwarte markt, tegen een zo’n laag mogelijke prijs doen. We hebben goede hoop dat er op termijn een betere regeling komt waar wij dan natuurlijk gebruik van zullen maken. Lees hierover bijvoorbeeld ons blog over arbeidsvoorwaarden. De jaarlijkse toename van onze eigen kosten hebben we de afgelopen 12 jaar voor eigen rekening genomen door, waar mogelijk, te bezuinigen en bepaalde functies door bijvoorbeeld onze app te laten uitvoeren.

“Wat doet HomeWorks dan allemaal?”

Het feit dat jij samenwerkt met HomeWorks komt voor een groot deel door jouw hulp. Dat HomeWorks hulpen heeft waar jij graag lang mee samenwerkt komt weer omdat HomeWorks daar de nodige moeite en investeringen voor doet.

“HomeWorks zet er geld tussen en steekt dat in haar eigen zak!”

Zeker, en dat is maar goed ook omdat we uit diezelfde zak namelijk ook het geld weer halen dat nodig is om ervoor te kunnen zorgen dat klanten en hulpen tevreden zijn.

Een korte uitleg:

Van het geld dat je als klant betaalt wordt het overgrote deel elke maand netjes direct naar de hulp zijn of haar rekening gestort.

Daarnaast ontvangt de hulp (en daarmee ook de klant) de nodige service en ondersteuning.

Als voorbeeld van de dingen die wij doen noem ik dat we ervoor zorgen dat een hulp voldoende klanten heeft en jij als klant ook wat te kiezen hebt. Dit doen we onder andere met advertenties. Door te zorgen dat er voldoende klanten zijn hoeven hulpen zelf niet de hort op en kunnen wij zorgen dat alles voor hen goed geregeld is en dat ze voldoende werk hebben. Ook als jij bijvoorbeeld een keer afzegt. Wij zoeken dan snel een invaladres voor de hulp zodat deze een stabieler inkomen heeft. Dit komt de werkrelatie ten goede.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan zaken als het garantiefonds voor hulpen als klanten niet betalen, de ontwikkeling van software om het voor klant en hulp gemakkelijker te maken, het actief meedenken en helpen van hulpen in de meest uiteenlopende zaken om alles goed op de rit te houden en na te zien op frisse samenwerking, het behartigen van belangen van alle hulpen, het voeren van administratie, aanleveren van documenten, werkgeversverklaringen enzovoorts.

Slechts 1 op de 8 hulpen komt erin bij HomeWorks

Ook voor klanten doen we natuurlijk het nodige. Zo screenen we hulpen, controleren we of ze mogen werken in Nederland, of ze een goede motivatie hebben en voor voldoende tevredenheid kunnen zorgen. Slechts 1 van de 8 hulpen haalt het bij HomeWorks en als je dan bedenkt dat de kosten voor het vinden van een hulp nu gemiddeld zo’n 60 euro kost dan kost het starten met een goede hulp 580 euro. Vervolgens bouwen onze servicecoördinatoren een doorlopend samenwerkingsverband met deze hulp op om ervoor te zorgen dat jij en jouw hulp tevreden zijn en blijven. Naast de begeleiding achter de schermen monitoren we alle werkrelaties om in een vroeg stadium in te kunnen grijpen als het onverhoopt toch niet goed zou gaan in het belang hulp en klant.

En daarmee is de cirkel weer rond en zijn we beland bij het begin. Dat HomeWorks een collectief is van hulpen waar jij graag lang mee samenwerkt komt weer omdat HomeWorks daar de nodige moeite en investeringen voor doet.

Actueel
Blog