Onnodige paniek bij thuiszorgorganisatie Cordaan.

Amsterdam, 6 februari 2013 – Een artikel op de voorpagina van het Parool afgelopen zaterdag 2 februari jl. schetst onze verbazing. Waarom kijkt de gemeente Amsterdam niet eerst naar de bestaande mogelijkheden? Thuiszorgorganisatie Cordaan wil een hele nieuwe serviceorganisatie opstarten om ook na 2014 huishoudelijke hulp op een goede manier te organiseren. Home Works is al 20 jaar succesvol in het organiseren van een complete dienst aan particulieren, waaronder huishoudelijke hulp op maat.

In het kort komt het artikel (zie integrale artikel onder Noot aan de redactie) erop neer dat Cordaan vanwege de zorgbezuinigingen 1500 thuiszorgmedewerkers op straat zet. Samen met andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en de schoonmaakbranche wil Cordaan een nieuwe organisatie voor huishoudelijke hulp opzetten.

Bestaande mogelijkheden benutten

Nu voor veel mensen de PGB voor huishoudelijke hulp wegvalt, wordt het voor velen te duur. Immers thuiszorgorganisaties berekenen een tarief vanaf € 22 per uur. Wie kan dat betalen? Home Works behoort tot de beter betaalbare mogelijkheden. Voor €16,50 per gewerkt uur verzorgt Home Works een complete dienst, afgestemd op wat de klant wenst. En dat al 20 jaar lang en met een brede ervaring bij iedereen in heel Nederland die huishoudelijke hulp wenst, dan wel nodig heeft.

Geen overheidssubsidies Home Works ontvangt geen overheidssubsidies en rekent toch een gunstig tarief. Cordaan daarentegen zou nu een nieuwe organisatie willen oprichten die dan ook weer (grotendeels) met overheidsgeld opgestart zal moeten worden. Want Cordaan is van oudsher een gemeentelijke organisatie en heeft geen eigen middelen. Waarom wordt er dus niet gekeken naar de mogelijkheden die er al zijn? Het opstarten van een nieuwe organisatie zou weer veel kosten - voor uiteindelijk de burgers - met zich meebrengen. Er zijn andere opties voor goed georganiseerde huishoudelijke hulp, die ook betaalbaar blijven.

Geldverspilling Ons advies is dat er eerst wordt gekeken naar de huidige mogelijkheden voordat onnodig geld wordt uitgegeven. Cordaan zou de gedupeerden die geen PGB voor huishoudelijke hulp meer ontvangen, kunnen wijzen op de betaalbare en goed georganiseerde huishoudelijke diensten van bijv. Home Works. Bezoek onze site

Actueel
Blog