Update corona 22-3

Huishoudelijke hulp en corona

Cleaning services and the coronavirus

For English, see below

Het coronavirus heeft geleid tot een grote verandering in ons dagelijks leven. Door de grote hoeveelheid aan berichten die je van alle kanten krijgt aangereikt is het voor iedereen lastig om te bepalen wat je nu wel of niet moet doen. Gelukkig is er één organisatie waarvan wij het advies kunnen en moeten vertrouwen, het RIVM. Op basis van de adviezen van het RIVM bepaalt ook Home Works hoe wij jou het best kunnen helpen in deze tijd.

Komende twee weken:

Wat wij nu weten is het volgende: hoe wij ons de komende twee weken samen aan de regels houden lijkt heel belangrijk te zijn voor het verdere verloop van de Corona-epidemie. Als wij samenwerken en ons allemaal aan de adviezen kunnen houden, dan daalt het aantal besmettingen en zijn er voldoende ziekenhuisbedden voor iedereen die deze nodig heeft om te overleven. Houden wij ons niet aan de adviezen, dan zorgen wij er voor dat er te veel besmettingen zijn en te weinig voorzieningen voor jou of die ander. Welke adviezen gelden voor jou?

Adviezen waar wij ons aan moeten houden:

  • Mensen die ouder zijn dan 60 jaar lopen enorm veel meer kans om te overlijden na besmetting dan jongeren: blijf bij ouderen uit de buurt. Een paar weken geen schoon huis of bezoek is veel minder erg dan de mogelijke consequenties van het virus.
  • Heb jij of de klant lichte griepklachten zoals een loopneus, hoesten of verhoging? Blijf absoluut thuis!
  • Was regelmatig jouw handen.
  • Houd altijd minimaal anderhalve meter afstand en spreek ook de ander daarop aan als deze dat niet doet.

Wel of niet werken?

De overheid geeft aan dat als er goed rekening wordt gehouden met de richtlijnen zoals hierboven omschreven het mogelijk is om door te werken. Hierdoor ontwricht de maatschappij het minst en bouwen we met elkaar langzaam voldoende weerstand op tegen het virus, zodat wij uiteindelijk het virus de baas zijn.

Het is de individuele keuze van elke klant en hulp om de werkzaamheden wel of niet door te laten gaan en dit vervolgens af te stemmen met de ander die daar ook een eigen keuze in heeft. Communiceer héél duidelijk over jouw wensen en situatie met de klant/hulp, want de afspraak kan alleen doorgaan als jullie dat allebei willen. Communicatie met elkaar is mogelijk via de chatfunctie op mijn.homeworks.nl.

Neem zelf alle richtlijnen heel serieus en help mensen in jouw omgeving daarbij!

Om ervoor te zorgen dat wij uiteindelijk sterker zijn dan het virus, moeten wij samenwerken. De enige manier om samen te vechten tegen deze epidemie is om ons te houden aan de richtlijnen die het RIVM voor ons opstelt. Omdat het een onzekere tijd is houden wij jou zo goed mogelijk op de hoogte van de maatregelingen. Zodra er nieuwe informatie bekend is, zullen wij dit gelijk aan jou communiceren. Voor vragen of opmerking kan je natuurlijk altijd even bellen naar 085 4444 090, of mailen naar [email protected]. Wij zijn er voor je.

Informatie RIVM

English version:

The coronavirus has brought major changes to our daily lives. At the moment, large amounts of messages and opinions are being communicated. Knowing which advice to follow can be difficult. Fortunately, there is a certified organization that we can always turn to, the RIVM. At HomeWorks, we base our advice on the advice provided by the RIVM.

Next two weeks:

The next two weeks are very important for the further course of the outbreak. If we work together and follow the advice, the number of infections will decrease and there will be sufficient space in the hospitals. If we do not follow the advice, the number of infections and deaths will grow at a pace that we won't be able to control.

The advice we must follow:

  • Stay away from the elderly. The elderly are more susceptible to the virus. Having no visits for a few weeks is not as bad as the possible consequences of the virus.
  • Do you or the client have minor flu complaints such as a runny nose, dry cough or fever? Stay at home!
  • Wash your hands regularly.
  • Always keep a distance of at least one and a half meters (approx. 5 feet). Please be cautious of your surroundings and address those not following this rule.

Should I be working?

If all of the guidelines listed above are properly followed, you are allowed to work. This minimizes the least disruption to society and together we slowly build up sufficient resistance to the virus.

Whether an appointment will be taking place is an individual choice of both the client and the cleaner. Please get in contact with the other party to discuss all details. To communicate, you can make use of the chat function on mijn.homeworks.nl. To avoid misunderstandings, please make sure to clearly communicate your wishes and expectations.

Take all the guidelines very seriously and help people in your area!

We need to work together to ensure that we are stronger than the virus. The only way to fight this epidemic together is to follow the guidelines set by the RIVM. Due to the insecure nature of this period, we will update you as soon as we receive further information. For questions or comments you can always call 085 4444 090, or email [email protected]. We are there for you.

For more information, click here

Actueel
Blog