Grote respons enquête

Klant- en hulptevredenheidsonderzoek veel reacties

Net als vorig jaar hebben klanten en medewerkers van HomeWorks weer een enquête toegestuurd gekregen. Met deze enquête probeert HomeWorks o.a. na te gaan hoe de dienst wordt ervaren en wat verbeterd kan worden.

In korte tijd hebben al meer dan 500 klanten en meer dan 100 hulpen de enquête ingevuld. Naast deze snelle respons bieden de uitkomsten veel informatie. Erg veel blijken van waardering naast handige tips en punten van kritiek waar Home Works zeker wat aan heeft. Binnenkort zullen de resultaten openbaar gemaakt worden en zullen we aan de slag gaan met de uitslagen!

Heel hartelijk dank alvast!

Actueel
Blog