Goede viering Offerfeest

Al onze Islamitische collega's en klanten wensen wij een goede viering van het offerfeest toe!

Zo belangrijk als de Kerst in de westerse cultuur is, is het Offerfeest voor onze Islamitische collega's en klanten. Dit grote feest staat in het teken van de trouw aan en het geloof in Allah. Ibrahim diende zijn zoon Ismaïl te offeren maar mocht uiteindelijk zijn zoon sparen en daarvoor in de plaats een ram offeren. Dit verhaal lijkt sterk op het Bijbelse verhaal van Abraham en Isaac. Islamitische feestdagen hebben geen vaste datum. De stand van de maan en het oordeel van de Imam bepaalt op welke dag de feestdagen beginnen. Per geloofsgroep kan er anders worden beslist. Zo begon het feest voor de Turken op donderdag en voor de Marokkanen op vrijdag.

Op de eerste dag van het Offerfeest slacht iedere moslim die er geld voor heeft een schaap, of geit, koe, os, buffel of kameel. Dit gebeurt meestal in het dorp waar de man geboren is. Het vlees wordt in drie stukken verdeeld. Een deel is voor de familie, een deel is voor de buren of vrienden en een deel is voor de armen. Naast het delen, wat een belangrijk gebruik is in de islam, is het zich overgeven aan Allah en het willen zijn als Ibrahim heel belangrijk bij het vieren van het Offerfeest. In Nederland wordt de laatste jaren geprobeerd om van het Offerfeest een officiële feestdag (vrije dag) te maken voor de ongeveer half miljoen Nederlandse moslims.

Actueel
Blog