Geen wisselende medewerkers, maar langdurige kwaliteit in de thuiszorg

Gisteren te zien bij de Amsterdamse stadszender bij AT5: Veel ouderen hebben last van continue wisseling van thuiszorgmedewerkers.

Lees hier het bijhorende artikel op AT5.nl

Focus kwaliteit

Voor ons is dit niets nieuws. Home Works hoort hier geregeld klachten over. Voor mensen met een indicatie (PGB) is de keuze voor een commerciële organisatie een veilige. Want onze focus ligt volledig bij het bieden van kwaliteit, dit is immers ons bestaansrecht. We investeren tijd in het goed in kaart brengen van zowel de wensen van de klant als van de hulp, zodat er een langdurige werkrelatie ontstaat en we wisselingen van hulp voorkomen.

Onafhankelijk van overheid

Thuiszorgorganisaties wijten het vaak wisselen van hulpen aan de tijdelijke contracten. Een keuze die zij maken door de afhankelijkheid van overheidsbesluiten en subsidies. Organisaties als Home Works zijn volledig onafhankelijk. Hierdoor ligt de focus waar deze hoort te liggen, namelijk bij wat voor de klant belangrijk is: Eigen dag en tijd kunnen bepalen, niet per se thuis hoeven zijn als de hulp er is en uiteraard een vaste huishoudelijke hulp.

Verschuiving

Met de wijzigingen die er plaats vinden binnen de zorg, verwachten wij dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van thuiszorgorganisaties naar commerciële organisaties. De eigen bijdrage in de zorg wordt de komende jaren alleen maar groter, dus de kwaliteitseis van klanten gaat omhoog. Vrijheid in zorgkeuze én zekerheid en continuïteit worden steeds belangrijker!

Actueel
Blog