De Regeling Dienstverlening aan Huis mag niet verdwijnen

Het rapport van de commissie Kalsbeek, dat eind maart dit jaar verscheen en onderzoek deed naar de positie van de huishoudelijke hulp in Nederland, stelt dat De Regeling Dienstverlening aan huis niet zoveel te bieden heeft en dat het verschil met zwart werken nihil is.

Hierbij is er door de commissie enkel gekeken naar de voordelen die de Regeling biedt wanneer particulieren met de Regeling werken. Er is echter níet gekeken naar wat de Regeling betekent voor de klanten en hulpen van organisaties die met de Regeling werken.

Want dankzij deze regeling kan onze organisatie goed georganiseerde hulp aanbieden tegen een betaalbaar tarief. Daar profiteren niet alleen de klanten van, maar óók de hulpen.

Waarom is de Regeling belangrijk?

Enerzijds maakt de Regeling het mogelijk om een betaalbaar tarief, én een toegang tot voorzieningen voor hulpen aan te kunnen bieden. Naast deze directe voordelen heeft het gebruik van de Regeling ook vele indirecte voordelen. Zo wordt er op deze manier kwalitatief goede huishoudelijke hulp aangeboden, is er een vangnet voor hulpen gecreëerd en de administratieve zorg voor hulpen én klanten is uit handen genomen.

Wij werken inmiddels al 7 jaar met de Regeling. Klanten weten ons te vinden door de aantrekkelijke prijs en de kwaliteit die wij bieden. Vóór de Regeling moesten wij als organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen om het recht op subsidie te behouden. Zo moesten er ten tijde van de witte-werksterregeling huishoudsters aangenomen worden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kan een organisatie niet altijd de gewenste kwaliteit bieden, daar medewerkers minder geschikt zijn.

Vangnet voor hulpen

Dankzij de Regeling kunnen hulpen gebruik maken van de voorzieningen die wij hen aanbieden. Wat voor de hulpen vooral belangrijk is, is de werkzekerheid door het dienstverband bij een organisatie. Er ontstaat een vangnet, een partij waar de hulp op terug kan vallen. Zo worden er bij het opzeggen van een klant vervangende adressen geregeld en hebben hulpen een vaste coördinatrice waar zij terecht kunnen met vragen en problemen. Daarnaast biedt Home Works vaste procedures rondom aansturing, bijscholing en ontslag. Hierdoor weet de hulp waar hij of zij aan toe is.

Belastinginkomsten dánkzij organisaties

Eén van de kritiekpunten op de Regeling uit het rapport is dat de overheid met de Regeling belastinginkomsten misloopt. Daardoor schiet het haar doel, huishoudelijke hulp op een legale manier organiseren, voorbij. Daarnaast is er in het geval van particulieren die via de Regeling gebruik maken inderdaad een mogelijkheid tot misgelopen belastinginkomsten. De hulp is namelijk zelf verantwoordelijk voor het doen van belastingaangifte, wat in veel gevallen niet gebeurt. Echter in het geval van organisaties die met de Regeling werken, is hier geen sprake van. Organisaties zijn namelijk verplicht namen van haar werknemers door te geven aan de Belastingdienst wanneer hierom gevraagd wordt. Juist de Regeling zorgt er zo voor dat de overheid de belastinginkomsten kan genereren zoals in iedere sector!

Oproep

Duidelijk is dat het werken met de Regeling voor klanten én hulpen van organisaties die hier mee werken, zoals Home Works, vele voordelen met zich meebrengt. Onze oproep aan het ministerie van SZW: Ga eens met een organisatie die met de Regeling werkt om de tafel zitten om het beeld compleet te maken, en breng dán een advies uit over het rapport van de commissie Kalsbeek.

Ik informeer u graag!

Actueel
Blog