Griep en Corona

Weet welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen om de kans op griep (en dan dus ook corona) zoveel mogelijk te beperken.

Als huishoudelijke hulp kom je bij veel mensen thuis. Op die manier kan je gemakkelijk in contact komen met mensen die griep hebben of zelf zorg dragen voor verspreiding van de griep.

Op dit moment is er nog geen corona in Nederland maar ook daarvoor gelden dezelfde tips:

  1. Nies of hoest in jouw arm zodat het virus zo min mogelijk vrij in de lucht kan komen.

    niezen55 1

  2. Was regelmatig jouw handen en vooral voordat je iets in je mond wilt stoppen of als je in jouw ogen wilt wrijven.
  3. Zorg voor voldoende ventilatie in de woning en zet ook dagelijks 10 minuten twee ramen tegen elkaar open zodat de lucht goed ververst wordt.
  4. Haal wat vaker een doekje langs plekken waar iedereen met de hand aanzit zoals: deurknoppen, spoelknop van de wc, deurbellen, schakelaars, kranen en trapleuningen.
  5. Maak speelgoed schoon en was knuffels wat vaker.
  6. Geef elkaar geen hand maar zwaai op afstand bijvoorbeeld als alternatief.
  7. Wijs anderen er ook op dat ze deze regels moeten hanteren. (deel deze tips)
  8. Ben jij, iemand in jouw omgeving grieperig, koortsig en benauwd? Bel de huisarts en overleg dan ook of je met deze klachten wel naar de wachtkamer moet komen.
Actueel
Blog