Hoe snel wilt u dat we zijn?

Home Works heeft de schone taak om te allen tijden de beste partner te blijven voor huishoudelijke hulpen en klanten. Dus óók als het gaat om het aanpassen van haar processen naar een betere reactiesnelheid en gebruikersgemak waar de markt nu om vraagt. We passen ons graag aan!

Een jaar geleden zijn we begonnen met het in kaart brengen van processen die we eenvoudig konden versnellen zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van onze dienstverlening

Goed gefaciliteerd door Home Works

Tot voor kort verzorgden wij altijd de communicatie naar onze klanten en hulpen. We merkten dat een deel van onze klanten en hulpen dit eigenlijk niet nodig vinden en het soms ook als een vertraging ervoeren dat wij er altijd maar tussen zaten. Wat we nu onder andere aan het verbeteren zijn is het faciliteren van samenwerking en communicatie direct tussen klant en hulp waarbij de servicecoördinatoren van Home Works nog steeds aan de zijlijn meekijken en erop toezien dat de dienstverlening goed blijft verlopen. Stapsgewijs voeren wij dit door in onze werkwijze en systemen.

Als u het prettiger vindt om juist persoonlijk contact met ons te hebben dan zijn wij er ook voor u!

Onlangs hebben we de volgende zaken doorgevoerd in uw inlogomgeving:

  • Direct onderling afwezigheid doorgeven.
  • Een klant kan er nu voor kiezen om voordat de factuur wordt verzonden eerst de door de hulp ingevoerde uren te controleren. Klopt er iets niet dan wordt direct en automatisch aan de hulp gevraagd om uitleg te geven over het verschil. De factuur wordt pas verstuurd en geïncasseerd als alles in orde is.
  • Hulpen kunnen in een overzicht kiezen uit alle aanvragen van klanten die perfect passen in hun rooster en voldoen aan hun wensen ten aanzien van de huishoudelijke taken en voorwaarden.

Waar nu aan gewerkt wordt:

  • Klanten en hulpen kunnen veilig via de inlogomgeving met elkaar communiceren als zij daar beiden voor kiezen. Op het moment dat er hulp gewenst is van een servicecoördinator dan is dat een kwestie van op het knopje drukken.
  • Klanten tonen we meerdere hulpen en tarieven waaruit gekozen kan worden.
  • En ja, als dat allemaal klaar is... dan maken we van het geheel een app!

Voldoende uitdagingen waar we stapsgewijs aan werken. En ja, we herkennen het ook bij onszelf het kan ons niet snel genoeg!

Actueel
Blog