Veelgestelde vragen over hulp

Spreken de hulpen Nederlands?
Ons personeelsbestand vormt een bonte verzameling van vele nationaliteiten, van Noors tot Chileens, maar iedereen spreekt voldoende Nederlands of Engels. Mocht u het idee hebben niet duidelijk met uw hulp te kunnen communiceren, kunt u dat direct aangeven bij HomeWorks.
Komt de hulp bij mij persoonlijk in dienst?
HomeWorks heeft een unieke werkwijze, die ervoor zorgt dat u in praktische zin wel opdrachtgever, maar geen werkgever wordt van de huishoudelijke hulp. HomeWorks vrijwaart u van alle plichten tegenover de hulp die u normaal gesproken wel zou hebben. U hoeft ook niet rechtstreeks aan de hulp te betalen, maar ontvangt één keer per maand een factuur van HomeWorks. HomeWorks zorgt voor betaling aan de hulp.
Kan ik mij verzekeren voor schade die door de hulp wordt veroorzaakt?
Ja, u kunt zich gemakkelijk verzekeren voor schade die per ongeluk door uw hulp aan uw goederen wordt veroorzaakt.