Veelgestelde vragen over betalingen

Moet ik betalen als ik af- of opzeg?
Als u de op- en opzegtermijnen hanteert hoeft u niet te betalen. Bij een eenmalige schoonmaak gelden andere voorwaarden.
Hanteren jullie een betalingstermijn?
Ja, HomeWorks hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Deze termijn is kort, omdat wij achteraf factureren, maar er tegelijkertijd voor willen zorgen dat hulpen wel op tijd betaald krijgen.
Waar is het tarief van HomeWorks uit opgebouwd?
Naast een variabel deel, het uurtarief dat door de hulp zelf wordt vastgesteld, bestaat het tarief uit een vast deel dat wordt gebruikt voor aanvullende voorzieningen voor de hulp en organisatiekosten.
Moet ik de hulp doorbetalen bij ziekte en vakantie?
Nee, in het uurtarief zit vakantiegeld en een bijdrage voor premie ziektekosten en ww. Als klant betaalt u enkel per gewerkt uur.
Hoe betaal ik?
Standaard betaalt u de factuur via automatische incasso, zodat wij voor het eind van de maand de huishoudelijke hulp kunnen betalen. Als u geen automatische incasso wenst, dient u zelf te zorgen dat de factuur binnen 7 dagen voldaan is. U kunt daarvoor de iDeal-link gebruiken die wij u toesturen.
Hanteren jullie inschrijf- of bemiddelingskosten?
Naast het onderling afgesproken uurtarief brengen wij geen andere kosten in rekening.
Betaal ik de hulp direct?
Nee, wij sturen u rond de 21e van elke maand dat er bij u gewerkt is, een factuur voor de periode van de 21e van de maand daarvoor tot en met de 20e van volgende maand.
Wat is het uurtarief?
Het tarief is vanaf minimaal € 16,50. Als klant geeft u aan wat u maximaal wenst te betalen. HomeWorks zal hulpen voorstellen die hiermee akkoord zijn. Heeft u een indicatie voor huishoudelijke hulp, dan hanteren wij het tarief dat uw gemeente aan u heeft doorgegeven voor huishoudelijke hulp.