FAQ

Home Works heeft een unieke werkwijze die ervoor zorgt dat u in praktische zin wel opdrachtgever, maar geen werkgever wordt van de huishoudelijke hulp; Home Works vrijwaart u van alle plichten jegens de hulp die u normaal gesproken wel zou hebben. U hoeft ook niet rechtstreeks aan de hulp te betalen, maar ontvangt eenmaal per maand een factuur van Home Works. Home Works zorgt voor betaling aan de hulp.

Ja, u kunt zich gemakkelijk verzekeren voor schade die per ongeluk door uw hulp aan uw goederen wordt veroorzaakt.

Als u niet het risico wilt lopen dat grote schade onverzekerd is maar zelf geen all-risk verzekering heeft of wilt afsluiten dan heeft Home Works de mogelijkheid om u hierbij te helpen. Het risico van schade kan, na een eerste eigen risico van 250 euro, voor u verzekerd worden door Home Works in samenwerking net Nationale Nederlanden. Home Works organiseert dit belangeloos en berekent enkel de kosten van de verzekering aan u door. Het voordeel is dat u enkel per gewerkt uur premie betaalt van 11 cent en niet zelf een polis dient af te sluiten.

Als u zich zelf wilt verzekeren dan kunt u bijvoorbeeld kiezen uit onderstaande all-riskverzekeringen:

De kosten van dergelijke complete all-risk verzekeringen liggen tussen de 150 en 200 euro per jaar en bieden naast standaarddekking ook all-riskdekking. U wordt dringend geadviseerd om uw eigen polis er op na te slaan. Home Works en de huishoudelijke hulp zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is bij u thuis door huispersoneel.

Schade wordt niet vergoed door Home Works. Home Works kan zich niet verzekeren tegen schade die bij klanten thuis ontstaat, aangezien de werkzaamheden in uw opdracht plaats vinden. U als klant blijft de opdrachtgever en bent hierdoor de enige die zich voor de schade kan verzekeren via een all-risk woon- en/of inboedelverzekering.

Op onze website huishoudelijkehulp.nl is een artikel geplaatst over dit onderwerp:  lees meer

Home Works werkt met een grote groep huishoudelijke hulpen door heel het land. Op het moment dat wij voor u aan de slag gaan, is onze inzet om u continuïteit te bieden. U betaalt alleen per gewerkt uur en wij zorgen er kosteloos voor dat u de hulp krijgt die u wilt. Op het moment dat een hulp niet goed bevalt of stopt met werken, zullen wij daar zo vroeg mogelijk van op de hoogte zijn en alvast zorgen voor vervanging. Bij overmacht zoals bijvoorbeeld tijdens een griepgolf of als u woont in een gebied waar nog weinig hulpen zijn, kan het soms iets langer duren.

Ja, wij screenen mensen aan de hand van hun werkervaring, referenties en aan de hand van onze ruime ervaring. Ook worden alle hulpen die nieuw voor Home Works komen werken, ingewerkt door een van onze vaste hulpen, zogenaamde voorvrouwen, die de hulp beoordelen op de kwaliteit van de werkzaamheden en hun sociale vaardigheden.

Vervolgens zal een hulp een vaste contactepersoon hebben die regelmatig met zowel deze hulp alsook alle klanten van deze hulp contact heeft. Op die manier bouwen hulpen en Home Works een werkrelatie op die ook beter zorg kan dragen voor betrouwbaarheid.

Helaas kunnen wij geen garanties geven. Wel hebben wij in ons bijna 20-jarig bestaan goed zicht gekregen op wat we kunnen verwachten en waar we op moeten letten, voordat we een samenwerking aangaan met een huishoudelijke hulp. Ook tijdens deze samenwerking evalueren wij regelmatig alle hulpen.

Home Works werkt gewoonlijk niet met een verklaring omtrent gedrag. Mocht u graag een verklaring goed gedrag ontvangen dan kunnen wij deze voor u aanvragen. Na voldoening van de leges (€ 41,35) zullen wij zonder verdere kosten in rekening te brengen de VOG aanvragen.

Wij proberen een goede inschatting te maken bij het samenbrengen van klant en hulp. Mocht de samenwerking anders uitpakken dan verwacht, horen wij dat graag van u. Wij willen in zo'n geval graag weten waarom u niet tevreden bent. Soms kunnen wij het oplossen door de huishoudelijke hulp bij te sturen, maar soms is het beter om een andere huishoudelijke hulp in te zetten.

Het is in ieder geval belangrijk dat u dit met uw contactpersoon bespreekt. Deze is er immers om de dienst naar uw wens te laten verlopen.

Nee, u ontvangt elke maand achteraf een factuur van Home Works. Op de factuur staat precies vermeld hoeveel uur er bij u is gewerkt. Deze wordt standaard middels automatische incasso voldaan. U kunt ook kiezen voor betaling middels iDeal of voor overboeking. In dat geval dient u wel een korte betaaltermijn in acht te houden; Home Works wil er voor zorgen dat uw hulp tijdig over haar loon kan beschikken en daar is uw betaling voor nodig.

U krijgt van Home Works achteraf een factuur voor de geleverde diensten. U kunt deze binnen 7 dagen voldoen, of door ons laten incasseren. Wat u zelf het prettigst vindt. Ook kunt u de factuur betalen via iDeal.

Als u huishoudelijke hulp ontvangt op basis van PGB vanuit de AWBZ of WMO dan stuurt u de facturen door naar [email protected] Vraag SVB meer informatie over de administratie rond uw PGB.

Nee, wij hanteren een opzegtermijn van slechts één week.

Ja, of Engels. Ons personeelsbestand vormt een bonte verzameling van vele nationaliteiten, van Noors tot Chileens, maar iedereen spreekt voldoende Nederlands of Engels. Mocht u het idee hebben niet duidelijk met uw hulp te kunnen communiceren, kunt u dat direct aangeven bij Home Works.

Net als voor iedere andere bezoeker van uw woning, bent u aansprakelijk te houden voor de hulp indien er onheil veroorzaakt wordt door u of door ondeugdelijke goederen (nalatigheid). Een voorbeeld hiervan is een slecht gemonteerde trapleuning waardoor de hulp valt. Voor alle overige zaken buiten dergelijke aansprakelijkheden is de hulp zelf verzekerd. Op onze website huishoudelijkehulp.nl is eeb artikel geplaatst over dit onderwerk:  lees meer

Als u niet tevreden bent over het werk van de hulp kunt u dit direct met de hulp bespreken en altijd doorgeven aan de servicecoördinator van uw regio. Als u een klacht heeft over het verrichte werk op een specifieke dag en dit binnen 24 uur meldt, kan de coördinator bemiddelen en waar nodig controleren. Overige klachten kunt u melden aan het bestuur op mailadres [email protected]. Uw klacht zal besproken worden met uw servicecoördinator en u zult binnen één week antwoord van Home Works ontvangen.

Nee, u hoeft niet thuis te blijven voor uw huishoudelijke hulp. U kunt er voor kiezen om een huissleutel af te geven aan uw huishoudelijke hulp. Uw huishoudelijke hulp krijgt deze sleutel in bruikleen. Aan deze sleutel zit een label met een unieke code van Home Works die derden nooit naar uw huisadres zal herleiden. Verder staat de website van Home Works op het label en ons telefoonnummer, zodat de sleutel in geval van verlies of diefstal kan worden geretourneerd aan Home Works.

Als u tijdens uw vakantie geen hulp wilt laten komen, betaalt u niet door. Hierbij geldt de afzegtermijn van drie dagen. Voor de hulp gaan wij tijdens uw vakantieperiode op zoek naar vervangend werk.

Als u de op- en afzegtermijnen hanteert hoeft u niet te betalen. Bij een eenmalige schoonmaak gelden andere voorwaarden.

De minimumafname voor een schoonmaak- of tuinhulp is 1 uur per afspraak.

Nee, bij Home Works betaalt u niet voor bemiddeling of inschrijving.

Ja, Home Works heeft landelijke dekking.

Nee, als u dit wenst kunt u bij Home Works 7 dagen per week en 24 uur per dag huishoudelijke hulp ontvangen.

Ja, als u en uw hulp dat beiden willen dan kan dat, maar u dient dan wel een bemiddelingsbedrag van € 500,- te betalen aan Home Works. 

Ja, Home Works hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Deze termijn is kort daar wij achteraf factureren, maar er tegelijkertijd voor willen zorgen dat hulpen wel op tijd betaald krijgen.

Uit ervaring weten wij dat voor veel mensen automatische incasso prettig is. Maar uiteraard mag u het factuurbedrag ook zelf betalen door overboeking of middels iDeal.

Indien u het niet eens bent met de factuur, vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. U dient de factuur dan niet te betalen totdat u een nieuw verzoek daartoe van Home Works gekregen heeft.

 

Nee, Home Works ontvangt geen subsidie.

Eigenlijk kunt u het vergelijken met de situatie dat u ergens in dienst bent en uw werkzaamheden niet verricht kunnen worden door een stroomstoring. U gaat er dan ook vanuit dat uw werkgever u doorbetaalt. Als er meer dan een week tussen zit dan lukt het ons in de meeste gevallen om vervangende adressen aan de hulp aan te bieden.

 

Het is allereerst goed om te weten dat als u via Home Works een huishoudelijke hulp krijgt dat u dan een dienst inkoopt. In het uurtarief dat Home Works hanteert zit, naast het loon en alle voorzieningen voor de huishoudelijke hulp waaronder een fonds waardoor we huishoudelijke hulpen uit kunnen betalen ook wanneer een klant niet betaalt, de service die we aan u bieden. U kunt van ons verwachten dat wij ons best doen om bij u thuis een hulp in te zetten die voldoet aan uw wensen, de selectieprocedure met goed gevolg heeft doorlopen en door onze voorvrouw is ingewerkt. Op ons kantoor zit een team van collega’s klaar dat u 7 dagen van de week ter woord kan staan, een vervangende hulp bij u in kan zetten wanneer uw vaste hulp op vakantie is en, wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over de hulp, kunnen zij dat met de hulp bespreken en desgewenst een andere hulp inzetten bij u thuis. Wij blijven dus altijd vinger aan de pols houden om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over de dienst. Het standaard uurtarief dat Home Works hanteert is € 16,50. Er zijn huishoudelijke hulpen die een hoger uurtarief vragen. Dat zijn vaak hulpen die al langere tijd voor Home Works werken. Als wij een huishoudelijke hulp voor u beschikbaar hebben die een hoger uurtarief hanteert zullen we deze hulp pas bij u inzetten wanneer u daar uitdrukkelijk akkoord voor heeft gegeven!

Vragen?

Vind deze pagina leuk