Persoonsgebonden budget (PGB)

Drie belangrijke pgb's

1: De pgb-WMO

Als je huishoudelijke hulp nodig heeft, kun je een pgb aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

2: De pgb-WLZ

Je kunt een pgb aanvragen via de Wet langdurige zorg (Wlz), als je langdurige en intensieve zorg nodig heeft.

3: De pgb-ZVW

Een pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er voor mensen die persoonlijke verpleging of verzorging nodig hebben.
Plezier in uw huishouden

Wanneer heb je recht op een pgb?

Je heeft alleen recht op een pgb als je ook recht hebt op zorg. Daarvoor doe je eerst een aanvraag voor een indicatiestelling. Dat kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als het om een aanvraag binnen de Wlz gaat. Wil je een indicatie voor huishoudelijke hulp? Dat valt binnen de Wmo. Jouw indicatie daarvoor vraag je aan bij het Wmo-loket van jouw gemeente. Jouw gemeente bepaalt op welke hulp je recht hebt.

Jouw huishouden in onze handen

Sharon, service coördinatore homeworks huishoudelijke hulp service

Sharon

Service coördinator
Dagelijks contact met klanten en hulpen om hen goed te helpen bij het vinden of bieden van huishoudelijke hulp. Elke dag is anders
Floor manager home works huishoudelijke hulp service

Marloes

Floor manager
Sinds 1994 organiseren wij hulp in de huishouding in een steeds veranderende markt.
Jeske, productowner homeworks huishoudelijke hulp service

Jeske

Productowner
Goed weten wat er speelt bij klanten en hulpen en deze behoefte vertalen naar een nieuwe app. Daar ga ik voor!

Zorg in natura of zorg via pgb?

Als de gemeente heeft besloten op welke hulp je recht hebt, kun je kiezen of je die zorg wilt ontvangen als ‘zorg in natura’ of via een pgb. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente welke zorgorganisatie de zorg biedt. Je kunt dan niet zelf bepalen hoe en wanneer je hulp krijgt. Het voordeel is dat je zelf niets hoeft te regelen en ook geen administratie bij hoeft te houden. Het nadeel is dat je zelf weinig keuze of eigen regie heeft. Bij een persoonsgebonden budget kies je zélf bij wie je de zorg inkoopt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om jouw huishoudelijke hulp via HomeWorks in te huren. De Sociale Verzekeringsbank beheert dan jouw pgb budget en betaalt op jouw verzoek de hulpverleners uit. Jij houdt zelf de administratie bij. Het grote voordeel is dat je zelf alles bepaalt. Het nadeel is dat je zelf de administratie bij moet houden. HomeWorks helpt je graag met bijvoorbeeld het opstellen van de zorgovereenkomst. Wij maken vervolgens schoon zoals jij wilt en zorgen voor continuïteit.

Handig om te weten

Wil je huishoudelijke hulp aanvragen via jouw pgb-Wmo? Dat werkt als volgt: • Neem contact op met het Wmo-loket van jouw gemeente en leg je situatie uit • De gemeente beoordeelt jouw persoonlijke situatie. • De gemeente bepaalt op welke hulp je recht hebt. • Je geeft aan dat je jouw pgb wilt gebruiken en waarom. • De gemeente besluit of je jouw pgb hiervoor mag inzetten.
Voor de gemeente is het heel belangrijk dat je aangeeft waarom een pgb de beste oplossing voor je is. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten die je inkoopt. Ook de overeenkomst met de zorgorganisatie moet de gemeente goedkeuren. Bij HomeWorks zorgen we dan ook dat onze huishoudelijke hulpen én de administratie helemaal in orde zijn.
Voor een pgb voor de Wlz of Wmo moet je vaak een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Dat bedrag is in 2020 maximaal 19 euro per maand. Het CAK berekent het precieze bedrag aan de hand van jouw persoonlijke gegevens. Het CAK stuurt je daarvoor elke maand een factuur.
Actueel
Blog