Persoonsgebondenbudget (pgb)

Pgb huishoudelijke hulp gezocht
Mijn postcode
Huisnummer + toev.

Drie belangrijke pgb's

1: De pgb-WMO

1: De pgb-WMO

Als u huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u een pgb aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
2: De pgb-WLZ

2: De pgb-WLZ

U kunt een pgb aanvragen via de Wet langdurige zorg (Wlz), als u langdurige en intensieve zorg nodig heeft.
3: De pgb-ZVW

3: De pgb-ZVW

Een pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er voor mensen die persoonlijke verpleging of verzorging nodig hebben.
Plezier in uw huishouden

Wanneer heeft u recht op een pgb?

U heeft alleen recht op een pgb als u ook recht heeft op zorg. Daarvoor doet u eerst een aanvraag voor een indicatiestelling. Dat kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als het om een aanvraag binnen de Wlz gaat. Wilt u een indicatie voor huishoudelijke hulp? Dat valt binnen de Wmo. Uw indicatie daarvoor vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Uw gemeente bepaalt op welke hulp u recht heeft.

Uw huishouden in onze handen

Patricia van Noort

Patricia van Noort

Huishoudelijke hulp
Ik werk al zestien jaar bij Home Works. Zij zorgen ervoor dat ik altijd een vol rooster heb met fijne klanten.
Ellen Rikken

Ellen Rikken

Operationeel Directeur
Sinds 1994 organiseren wij hulp in de huishouding in een markt die steeds verandert. Dat doen we in heel Nederland.
Mimoun Boulfich

Mimoun Boulfich

Servicecoördinator
Ik weet precies wat er speelt bij klanten én hulpen. Daardoor kan ik makkelijk en snel betrouwbare zorg organiseren.

Zorg in natura of zorg via pgb?

Als de gemeente heeft besloten op welke hulp u recht heeft, moet u kiezen of u die zorg wilt ontvangen als ‘zorg in natura’ of via een pgb. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente welke zorgorganisatie u zorg biedt. U kunt dan niet zelf bepalen hoe en wanneer u hulp krijgt. Het voordeel is dat u niets zelf hoeft te regelen en ook geen administratie bij hoeft te houden. Het nadeel is dat u zelf weinig keuze of eigen regie heeft. Bij een persoonsgebonden budget kiest u zélf bij wie u de zorg inkoopt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw huishoudelijke hulp via Home Works in te huren. De Sociale Verzekeringsbank beheert dan uw pgb budget en betaalt op uw verzoek de hulpverleners uit en u houdt zelf de administratie bij. Het grote voordeel is dat u zelf alles bepaalt. Het nadeel is dat u zelf de administratie bij moet houden. Home Works helpt u graag met bijvoorbeeld het opstellen van de zorgovereenkomst. Wij maken vervolgens schoon zoals u wilt en zorgen voor continuïteit.

Handig om te weten

Hoe vraagt u een pgb-Wmo aan?
Wilt u huishoudelijke hulp aanvragen via uw pgb-Wmo? Dat werkt als volgt: • Neem contact op met het Wmo-loket van uw gemeente en leg uw situatie uit • De gemeente beoordeelt uw persoonlijke situatie. • De gemeente bepaalt op welke hulp u recht heeft. • U geeft aan dat u uw pgb wilt gebruiken en waarom. • De gemeente besluit of u uw pgb hiervoor mag inzetten.
Waar kijkt de gemeente naar?
Voor de gemeente is het heel belangrijk dat u aangeeft waarom een pgb de beste oplossing voor u is. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten die u inkoopt. Ook uw overeenkomst met de zorgorganisatie moet de gemeente goedkeuren. Bij Home Works zorgen we dan ook dat onze huishoudelijke hulpen én de administratie van topkwaliteit zijn.
Hoe hoog is de eigen bijdrage?
Voor een pgb voor de Wlz of Wmo moet u vaak een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Dat bedrag is in 2020 maximaal 19 euro per maand. Het CAK berekent het precieze bedrag aan de hand van uw persoonlijke gegevens. Het CAK stuurt u daarvoor elke maand een factuur.
Actueel
Blog